Beyger Enterprises, sürdürülebilirlik konusunda son derece duyarlı sorumlu bir şirkettir.

Biz, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde çevreye, topluma ve ekonomiye olumlu katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi şu üç ana başlık altında toplanmaktadır:

Beyger'i Yakından Tanıyın

 • Çevresel Sürdürülebilirlik: Biz, çevreyi korumak ve doğal kaynakları verimli kullanmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda şirketimizde şu adımları atıyoruz:
  • Enerji tüketimimizi azaltmak için enerji verimliliği sağlayan teknolojiler kullanıyoruz.
  • Atık üretimimizi azaltmak için geri dönüşüm ve yeniden kullanım uygulamaları yapıyoruz.
  • Karbon ayak izimizi azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanıyoruz.
  • Çevre dostu ürünler ve hizmetler sunmak için ar-ge çalışmaları yapıyoruz.
  • Çevre bilincini artırmak için çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı eğitiyoruz.

 • Toplumsal Sürdürülebilirlik: Biz, topluma fayda sağlamak ve sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda şirketimizde şu adımları atıyoruz:
  • Eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor gibi alanlarda sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz veya destekliyoruz.
  • Toplumun dezavantajlı kesimlerine yardım eli uzatıyoruz.
  • Gönüllülük faaliyetleri düzenliyoruz veya katılıyoruz.
  • Etik değerlere bağlı kalarak iş yapmanın önemini vurguluyoruz.
  • Toplumsal farkındalığı artırmak için çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı eğitiyoruz

 • Ekonomik Sürdürülebilirlik: Biz, ekonomik büyümeyi sağlamak ve rekabet gücümüzü artırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda şirketimizde şu adımları atıyoruz:
  • Yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştiriyoruz veya iyileştiriyoruz.
  • Müşterilerimize kaliteli ürünler ve hizmetler sunuyoruz.
  • Maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için süreçleri iyileştiriyoruz.
  • Yatırım yapmaya ve istihdam yaratmaya devam ediyoruz.
  • Ekonomik gelişmeleri takip ediyor ve uyum sağlıyoruz.