Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Beyger Enterprises, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda son derece hassas ve duyarlı bir şirkettir. Biz, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın farklılıklarını tanıyor, saygı duyuyor ve değer veriyoruz. Bu farklılıklar arasında cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken, din, dil, kültür, eğitim, yetenek, engellilik, cinsel yönelim, medeni durum ve daha birçok özellik bulunmaktadır.

Bizim için çeşitlilik ve kapsayıcılık, sadece bir yükümlülük veya bir hedef değil, aynı zamanda bir zenginlik ve bir güç kaynağıdır. Çünkü biz biliyoruz ki farklı bakış açıları, deneyimler ve beceriler bize daha yaratıcı, yenilikçi ve başarılı olma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca biz biliyoruz ki çeşitlilik ve kapsayıcılık sayesinde çalışanlarımızın motivasyonu, bağlılığı ve verimliliği artmakta, müşterilerimizin memnuniyeti ve sadakati yükselmekte ve iş ortaklarımızın güveni ve işbirliği gelişmektedir.

Bu nedenle biz, çeşitlilik ve kapsayıcılığı şirketimizin temel değerlerinden biri olarak benimsiyor ve bunu hayata geçirmek için sürekli olarak çalışıyoruz. Bu doğrultuda şirketimizde şu adımları atıyoruz:

  • Çalışanlarımızın çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda bilinçli olmalarını sağlamak için eğitimler düzenliyoruz.
  • Çalışanlarımızın farklılıklarına saygı duyan, destekleyen ve geliştiren bir iş ortamı yaratıyoruz.
  • Çalışanlarımızın fikirlerini, önerilerini ve geri bildirimlerini dinliyor, değerlendiriyor ve uygulamaya koyuyoruz.
  • Çalışanlarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek için fırsatlar sunuyoruz.
  • Çalışanlarımızın kariyer planlaması ve terfi süreçlerinde adil, şeffaf ve objektif davranıyoruz.
  • Çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini sağlamak için esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma imkanları ve sosyal aktiviteler sunuyoruz.
  • Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için araştırma yapıyor, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi onlara uygun şekilde tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Müşterilerimizle iletişim kurarken onların dilini, kültürünü ve değerlerini dikkate alıyor, saygılı ve samimi davranıyoruz.
  • İş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirmek için onların farklılıklarını tanıyor, anlıyor ve kabul ediyoruz.
  • İş ortaklarımızla işbirliği yaparken onların beklentilerini karşılamak için çaba gösteriyor, dürüstlük ilkesine bağlı kalıyoruz.